SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Výroba ptačích budek v Domě klidného stáří

 

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 proběhne pro klienty Domu klidného stáří beseda na téma ptačí budky, kde si budou moci smontovat pět ptačích budek. Ty budou rozmístěny v různých lokalitách ve městě.