SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

V roce 2022 bylo ve městě vyměněno 373 osvětlovacích těles. Místo sodíkových výbojek byla nainstalována moderní LED svítidla. Očekávaná roční úspora je 150 MWh. Takovou spotřebu má žďárský Dům kultury za rok.  Postupně bude následovat další výměna svítidel veřejného osvětlení přibližně v počtu 360 ks.  Nově bude dle návrhu instalováno 367 ks LED svítidel. Měněno bude 366 ks svítidel a 1 ks svítidla bude doplněno.  Nový celkový příkon rekonstruované části bude činit 31 021 W. Nový příkon měněných svítidel bude činit 15 031 W. Na tuto akci naváže příprava projektu pro „Rekonstrukci veřejného osvětlení III“.

Termín realizace: rok 2023 a 2024

Předpokládané náklady: 7,3 mil. Kč

 

Na srovnávací fotografii jsou vidět hlavní rozdíly: záření směřuje hlavně dolů a tím omezuje světelný smog; je koncentrováno do užšího světelného kužele; má jinou barvu.

Věděli jste že:

  • Z celkové spotřeby elektřiny ve všech městských zařízeních připadne na veřejné osvětlení 1246 MWh, což je 26,7 % ?
  • Cena silové elektřiny pro osvětlení vzrostla v roce 2021 z 800 Kč/MWh na 3315 Kč/MWh?