SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Dětská hřiště Haškova, Palachova a dolní Okružní

Po dokončení dětského hřiště na Farských humnech se firma přemístila na Purkyňovu ulici. Tím ale obnovy dětských hřišť nekončí. Město Žďár nad Sázavou odstartovalo druhou vlnu velkých revitalizací v rámci strategie SAARPLAN hřiště, která se týká výrazné proměny a zkapacitnění hřišť na ulici Haškova, Palachova a dolní Okružní. Máme k dispozici základní vizualizace, které představila firma YGGDRASIL MONT. V následujících  měsících bude dopracována projektová dokumentace jednotlivých hřišť, kterou následně budeme prezentovat na stánkách Saarplanu.

Zakázka byla zadána formou Design & Build, tzn. jedna soutěž, z níž vzejde jeden dodavatel na celý proces od projektové dokumentace přes povolování po realizaci.

Nabídka vybraného dodavatele:

Hřiště Haškova ulice

Hřiště Palachova ulice

Hřiště dolní Okružní ulice

Předpokládaný termín realizace:  rok 2023

Dodavatel: Yggdrasilmont, s.r.o.

Cena: 3,3 mil. Kč bez DPH

 

Hřiště Okružní– hřiště ve svahu

Jedná se o otevřené a přehledné hřiště umístěné ve svahu mezi domy. Hřiště je  primárně navrženo pro nejmladší děti. Tomu jsou uzpůsobeny herní prvky svou velikostí a obtížností. Hlavní dominantou bude herní soustava „Hrádek“ z akátových kůlů se skluzavkou, průlezem a síťovým mostkem.  Ze sestavy bude osazena delší skluzavka pod úpatí malého svážku. Tam bude osazena ještě jedna kratší skluzavka pro menší děti.  Ve vrchní části hřiště bude umístěna houpačka pro menší děti se sedákem s oporou zad.  Dopadové plochy houpačky a skluzavek budou tvořeny pískem. Hřiště bude oploceno nižším plůtkem z akátových kůlů  a polypropylenové sítě.  Na dvou místech bude osazena vstupní branka. Pro vytvoření stínu na hřišti je navržena výsadba 6 ks stromů. Ke hřišti budou ze stávajících komunikací přivedeny 2 cesty ze zatravněné dlažební kostky.  Plocha bude doplněna odpočinkovým mobiliářem – velkoformátové dřevěné lavice / molo. 

Haškova ulice – hřiště v lesoparku

Toto hřiště bude v upraveném lesoparku na „ lesní mýtince“.  Dominantou hřiště bude herní socha „Cvrčka“ se skluzavkou. Socha umožní různé způsoby lezení a zároveň bude sloužit jako domeček pro děti. Na hřišti vznikne z propletených lan  lanovo–síťový program – „Pavučina“, určený k prolézání, rozvíjející koordinaci a motoriku dětí. Lana a sítě budou kotveny ke kůlům. Herní prvky doplní vysoká houpačka, která hřišti dodá potřebné měřítko mezi vysokými stromy. V ploše bude vybudováno menší pískoviště s dřevěnou sedací hranou (3×3 m). Dopadové plochy hřiště budou zhotoveny z písku.  Rozsah plochy hřiště je 450 m 2.   Hřiště doplní  mobiliář k sezení – velkoformátové dřevěné lavice.  Na hřiště bude pod svahem v západní části navazovat odpočinková plocha se sezením a kameny, sloužící k neformální hře a zkoumání materiálů.  Rozsah odpočinkové plochy je 130 m 2. 

Palachova ulice – hřiště mezi paneláky

Novými prvky hřiště budou nakloněné a prohýbané kvádry a kostky, které dodají dynamiku celému prostoru mezi domy. Dominantou hřiště se stane herní soustava se skluzavkou, tvořenou „Kostkami“ ,propojenými průlezy z lan a kovových tyčí.  Na hřišti nebude chybět pískoviště (4x4xm) s dřevěnou sedací hranou a stínící plachtou, která bude napnutá na kůlech. Stávající herní prvky budou spolu s novými prvky zapojeny ve velké pískové ploše organického tvaru. Písek bude částečně sloužit jako dopadová plocha v ostatní ploše jako pochozí. Prostor bude doplněno novou výsadbou stromů (6ks), které pomohou zachovat kontinuitu funkční zeleně na sídlišti a zároveň vytvoří  na hřišti přirozený stín. Hřiště je doplněno o odpočinkový mobiliář – velkoformátové dřevěné lavice / molo.