SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Dětská hřiště Haškova, Palachova a dolní Okružní

Po dokončení dětského hřiště na Farských humnech se firma přemístila na Purkyňovu ulici. Tím ale obnovy dětských hřišť nekončí. Město Žďár nad Sázavou odstartovalo druhou vlnu velkých revitalizací v rámci strategie SAARPLAN hřiště, která se týká výrazné proměny a zkapacitnění hřišť na ulici Haškova, Palachova a dolní Okružní. Máme k dispozici základní vizualizace, které představila firma YGGDRASIL MONT. V následujících  měsících bude dopracována projektová dokumentace jednotlivých hřišť, kterou následně budeme prezentovat na stánkách Saarplanu.

Zakázka byla zadána formou Design & Build, tzn. jedna soutěž, z níž vzejde jeden dodavatel na celý proces od projektové dokumentace přes povolování po realizaci.

Nabídka vybraného dodavatele:

Hřiště Haškova ulice

Hřiště Palachova ulice

Hřiště dolní Okružní ulice

Předpokládaný termín dokončení: 30. listopadu 2023

Dodavatel: Yggdrasilmont, s.r.o.

Cena: 3,9 mil. Kč s DPH

 

ulice dolní Okružní– hřiště ve svahu

Jedná se o otevřené a přehledné hřiště umístěné ve svahu mezi domy. Hřiště je navrženo pro nejmladší děti. Tomu jsou uzpůsobeny herní prvky svou velikostí a obtížností. Hlavní dominantou bude herní soustava „Hrádek“ z akátových kůlů se skluzavkou, průlezem a síťovým mostkem.  Na hraní nebudou chybět další skluzavky, houpačka a pískoviště.

Haškova ulice – hřiště v lesoparku

Toto hřiště bude v upraveném lesoparku na „ lesní mýtince“.  Dominantou hřiště bude herní socha „Cvrčka“ se skluzavkou. Socha umožní různé způsoby lezení a zároveň bude sloužit jako domeček pro děti. Na hřišti vznikne z propletených lan  lanovo–síťový program – „Pavučina“, určený k prolézání, rozvíjející koordinaci a motoriku dětí.  Hřiště doplní vysoká houpačka, pískoviště a odpočinková plocha se sezením a kamením.

Palachova ulice – hřiště mezi paneláky

Novými prvky hřiště budou nakloněné a prohýbané kvádry a kostky, které dodají dynamiku celému prostoru mezi domy. Dominantou hřiště se stane herní soustava se skluzavkou, tvořenou „Kostkami“ ,propojenými průlezy z lan a kovových tyčí.  Na hřišti nebude chybět pískoviště s dřevěnou sedací hranou a stínící plachtou, která bude napnutá na kůlech.