SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce komunikací ZR 7 – IV. etapa

V rámci rekonstrukce komunikací došlo v této etapě k obnově veškerých povrchů komunikací jízdních, odstavných ploch, parkovišť a komunikací pro pěší (včetně doplnění několika parkových cest). Součástí navrhované rekonstrukce byla rovněž prostorová úprava obratiště pro autobusy MHD. Důvodem k této rekonstrukci byl nevyhovující stav povrchů většiny komunikací a umožnění větší variability provozu MHD do budoucna. Místo stavby se nachází ve Žďáře nad Sázavou, a to konkrétně v části Žďár nad Sázavou 7 – Pod Vodojemem, která se nachází na východním okraji města. Jedná se o čtvrť postavenou v roce 1980 s jednou páteřní ulicí, na kterou je napojena řada ulic bočních. V rámci této etapy byla provedena i páteřní komunikace Jamborova.

Stavba rekonstrukce komunikací v této etapě označené jako IV. etapa, byla realizována jako čtvrtá v pořadí ( z celkem čtyř plánovaných etap výstavby v této lokalitě). Dokončení IV. etapy stavby bylo 30. 11. 2022. Touto etapou vyvrcholila rozsáhlá rekonstrukce sídliště Vodojem, která byla rozdělena do několika etap a stále Město Žďár nad Sázavou cca 100 mil. Kč.