SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce mostu ul. Studentská

Na základě diagnostického průzkumu a po zhodnocení stávajícího stavebnětechnického stavu bylo rozhodnuto o opravě mostu na ul. Studentská. Mostní svršek bude kompletně vybourán, stávající nosní konstrukce a spodní stavba budou očištěny a sanovány. Po provedení nové spádové desky s kvalitní hydroizolací bude poveden nový mostní svršek. Na mostě budou oboustranně vedeny chodníky. Rekonstrukce mostu na jedné z frekventovaných ulic Žďáru, na ulici Studentská, by  měla probíhat v souběhu s rekonstrukcí ulice Vysocká.

Termín realizace: rok 2023