SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Velký Posměch

Rybník Velký Posměch si nese svůj podivně znějící název z dávné doby, kdy jeho tvůrce udělal nelogicky a nezvykle hráz na delší straně, než bývá obvykle břeh a za to sklidil velký posměch. Nicméně rybník má velký význam. Má zachycovat tolik důležitou vodu z lokality průmyslové zóny Jamská II. Průmyslová zóna zabírá velkou část půdy, která by jinak byla schopna vodu zadržovat.  Proto se zde průběžně zavádí systém takzvané modrozelené infrastruktury, který by měl negativní dopady lidské činnosti v této oblasti zmírnit. Rybník Velký Posměch má být také nárazníkovým pásmem pro přívalové srážky tak, aby ulevil kapacitě Velkého ždárského rybníku, který známe spíše pod názvem Horňák. 

Jedná se o trvalou stavbu „Rekonstrukce rybníka Velký Posměch, Žďár nad Sázavou – PD“, který je připravována v souvislosti s akcí „Průmyslová zóna Jamská II“. Rekonstrukce rybníka je definována studií „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II“ z roku 2015, jejímž zpracovatelem je společnost UNIprojekt spol. s r.o.. Rybník Velký Posměch se nachází na okraji intravilánu Žďáru nad Sázavou, v prostoru mezi silnicí ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě (silnice I/19)  a silnicí ze Žďáru nad Sázavou do Jam (silnice III/35421). Ze západu s parcelou rybnika sousedí areál Hasičského záchranného sboru ČR. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: rekonstrukce hráze, úprava dna a rozšíření zátopy, rekonstrukce spodní výpusti a bezpečnostní přeliv.

Náklady stavby: 6 348 100,- Kč bez DPH

Doba realizace stavby: zahájení stavby bylo 4. 8. 2022, dokončení stavby – 4. 5. 2023

Projektová dokumentace: vyhotovena firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno 

Situace k nahlédnutí.