SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce budovy bývalého MěÚ Žďár nad Sázavou

Budova bývalého městského úřadu v horní části náměstí Republiky je objekt, který zaujímá podstatné místo ve středu našeho města. Jeho technický stav, bohužel již nevyhovuje dnešním energetickým parametrům. Problematikou jsou také boletické panely, vnitřní prostory a absence bezbariérového řešení.

S důrazem na zlepšení energetických vlastností objektu připravujeme výběrové řízení na projektovou kancelář, která zvládne pod taktovkou městského architekta vyřešit všechny výše zmíněné nedostatky a zároveň posune architekturu této budovy do 21. století. Žďárský městský architekt Ing. arch. Zbyněk Ryška již připravil první návrh řešení, který bude sloužit jako podklad pro vybraného projektanta. V čele budovy odstraňuje nevzhledné prvky, dodává jí novodobý vzhled s bezbariérovým přístupem a zároveň vnitřní dispozice upravuje s možností pohybu osob s omezeným pohybem. Ke zvýšení energetické úspory přispěje vnitřní rekuperace, nová obálka budovy a fotovoltaika.

Pojďte nahlédnou na návrh architekta na úpravu objektu a na první návrh řešení.

V současné době se připravuje projektová dokumentace.