SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Standardy veřejných prostranství

Standard neboli norma je obecně požadavek, který se buďto předepisuje a vyžaduje nebo popisuje, co je normální, přijatelné nebo obvyklé. Dokument je obecný a popisuje zásady, kterými se mají uživatelé tohoto dokumentu řídit. Je určen pro projektovou přípravu a realizaci údržby a obnovy městského mobiliáře a veřejných prostor, pro architekty a projektanty nových investičních záměrů.

Účelem standardů je stanovit zásady pro výběr povrchů a prvků veřejných prostranství a jednotlivých prvků městského mobiliáře tak, aby tyto materiály a prvky napomáhaly dotvářet identitu města a zároveň ctily charakter daného prostranství, měřítko, typ zástavby, historické, kulturní a krajinné souvislosti.

Cílem je, aby veřejné prostranství mělo čitelný charakter a zastávalo jasnou a smysluplnou úlohu v celkové struktuře města. Platí to jak pro nově vytvářená veřejná prostranství, tak i pro úpravy stávajících.

Pojďte nahlédnout na standardy zabývající se  veřejným prostranstvím v zastavěném území města Žďáru nad Sázavou.