SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Modrozelená hvězdárna a revitalizace parku s venkovní učebnou

Modrozelená hvězdárna a revitalizace parku s venkovní učebnou je studentský projekt od studentů Gymnázia Žďár nad Sázavou.  Hlavními motivy, které celý projekt provází jsou komunita a ekologická udržitelnost.  Studie se zabývá výstavbou nové hvězdárny na pozemku staré a nevyužívané hvězdárny. V rámci projektu by došlo i na úpravu okolního prostranství  a vznik venkovní učebny. Hvězdárna má v první řadě poskytnout kvalitní a moderní vzdělávání studentů a mimoškolních zájemců. Má být místem, kde se budou společně setkávat všechny skupiny obyvatel. 

Autoři: Šárka Hromádková, Natalie Krejčíková, Kateřina Procházková, Dominik Zábranský

Pedagog: Ing. Lukáš Bořil

Financování projektu: Projekt by byl zaštítěn z dotačního programu IROP 2021 – 2027 a zbylé náklady doplaceny příjemcem podpory.

Pojďte nahlédnout na studii nové hvězdárny a jejího okolí.