SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Nádražní – pěší zóna

Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel a hlavní žďárské náměstí. Ulice byla vytvořena na začátku 20. století jako spojnice náměstí Republiky s budovou vlakového nádraží, která se nacházela v místě dnešního supermarketu na ulici Strojírenská. V 50. letech bylo nádraží posunuto o necelý půl kilometr. Význam ulice to však nezměnilo, pouze došlo k jejímu prodloužení k nové budově, tak jak ji známe dnes. V druhé polovině 20. století tak vznikla nová urbanistická struktura, která je zachovaná dodnes.
Historie Nádražní ulice respektive dnes rekonstruované pěší zóny se začala psát okolo roku 1909, kdy byl zbourán dům mezi Bílým lvem a dnešní Monetou Money Bank. Tím se otevřel nový vstup na náměstí, v jehož linii začala vznikat dnešní Nádražní ulice. Pěší zóna se z části Nádražní ulice mezi náměstím a poštou stala 20. července 1992.

Popis celého projektu rekonstrukce ul. Nádražní.