SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Modrozelená symbióza před úřadem

Drobnými zásahy do prostoru před městským úřadem vytvoříme prostor modro-zelené infrastruktury pro relaxaci lidí a symbiózu flory a fauny. Vyklidili jsme staré oplocení, revitalizovali první část dřevin, umístili včelí úly, vysadili nové dřeviny. Brzy umístíme pobytové lavice a prostor dočistíme od zbytku bariér. Dále nás čeká ještě založení různých typů trávníku dle různých způsobů užívání – štěrkový pro průchod, pobytový k lehnutí či posezení, luční vše obkreslí krásnými barvami přírody. Postupně budeme obnovovat ovocný sad a to s účelem nejen jako pastvy pro oko, ale i pro včely.

Podívejte se na předběžnou studii připravovaných úprav parku před Městským úřadem Žďár nad Sázavou.