SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce Knihovny M. J. Sychry Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou připravuje na rekonstrukci další objekt v pořadí, a to budovu Knihovny M. J. Sychry Žďár nad Sázavou. Rekonstrukce se bude týkat bezbariérového přístupu do budovy, revitalizace sociálního zařízení, nového výtahy i exteriéru. Kompletní proměnou ale projde především interiér v oddělení pro děti i dospělé včetně moderního vybavení dle návrhu architekta Petra Baletky. Tento návrh v sobě spojuje nejen krásu, ale i funkčnost daného vybavení knihovny.

Na realizaci projektu se v současné době žádá i o dotační podporu v rámci IROP, které mohou pokrýt až 85% nákladů.

Oddělení dospělých

Prostor oddělení dospělých čtenářů je rozdělen do 5 základních částí. Součástí je hudební a zvuková knihovna, recepce a kruhový regálový prvek určený pro dětské návštěvníky. Dále je zde studovna vybavená pohodlnými křesílky se stolkem navozující domáckou atmosféru a vybízející čtenáře k setrvání a začtení se do vybrané knihy či časopisu. Součástí prostoru je i nástěnný regál s nabídku aktuálních magazínů a časopisů. Podélně s okny před recepcí se nachází prostor studovny s počítačovým vybavením a připojením k internetu pro individuální studium nebo pořádání workshopů a nejrůznějších lekcí. Multimediální učebna je od ostatních provozů oddělena prosklenou stěnou, čímž je akusticky oddělena, ale prostorově je zachováno propojení a celé oddělení působí kompaktně a přehledně.  Na čelní stěně je osazeno promítací plátno. Nejrozsáhlejší částí je volný výběr knih, vybaven i křesílky a židličkami se stolky.

Oddělení pro děti a mládež

Prosto oddělení pro děti a mládež je taktéž rozdělen do 5 částí. Součástí je recepce, nízký kruhový regál nabízející volný výběr dětských knih, studovna s počítači a připojením k internetu, promítacím plátnem. Prostou slouží pro pořádání různých workshopů a dalších akcí pořádaných knihovnou. Část pro nejmenší čtenáře tvoří 2 nízké lavicové regály kruhového tvaru s podnoží tvořenou policemi s knihami a sedákem ve svém středu mají žíněnku a po obvodu přihrádky na uložení hraček. Vzniká tak herní zóna kombinující hru s literaturou. Dětské auditorium je od ostatního provozu odděleno prosklenou stěnou pro zachování akustické intimity. Část volného výběru je tvořena do kruhu orientovanými regály a to ve 3 výškových řadách. Výška regálů se směrem ke středu snižuje a ve středu se nachází čalouněná kruhová lavice s opěrákem.

Pojďte nahlédnout na vizualizaci oddělení dospělých a oddělení pro děti a mládež, koordinační situaci a půdorysy knihovny M. J. Sychry Žďár nad  Sázavou a seznámit se změnami, které Vaši návštěvu a pobyt zde zpříjemní.

V průběhu měsíce únor 2024 došlo k předání staveniště pro plánovanou rekonstrukci knihovny. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla úspěšná nabídka zhotovitele firmy STAREDO, s.r.o., z Nového Města na Moravě. Po ujasnění vstupních informací a zajištění bezpečného provozu zaměstnanců knihovny se firma pustila do bouracích prací. Stavební dozor nám na stavbě zajišťuje spol. PL Building, s.r.o., ze Žďáru nad Sázavou.

Fotky z vyklizení budovy knihovny.

 

Jak na knihovnu během rekonstrukce?

Bližší informace ohledně provozu knihovny a půjčování knih v době rekonstrukce naleznete zde.